Stiftelsen och historik

Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne äger alla immateriella rättigheter efter Carl Malmsten.
Carl Malmstens maka Siv deltog aktivt under hela sin levnad i makens verksamhet. Då hon avled 1987 grundade arvingarna och närstående berörda personer en stiftelse vars tillgång blev de immateriella rättigheterna efter Carl Malmsten. Stiftelsens namn är Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne.

Arvet efter Carl Malmstens omfattande verksamhet som pedagog, kulturpersonlighet, och formgivare är mångfacetterat. Två intresseområden dominerar och samverkar, men kräver helt olika kompetens och resurser; den pedagogiska/kulturdanande/konstnärliga verksamheten och den mera försäljningsinriktade.

Ändamålet med Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne är att främja Carl Malmstens vision om det stora värdet av praktiskt handlag i förening med konstnärlig känsla i all utbildning och i synnerhet i samband med utbildning av elever som ej stimuleras av enbart teoretiska studier. Stiftelsen delar därför ut stipendier till förtjänta svenska kvinnor och män under 40 år som är, eller har varit, elever vid någon av Carl Malmstens skolor eller likvärdig utbildning och som i handling - med arbetsprov eller liknande, eller genom förslag till vidare förkovran inom- eller utomlands - visat särskild fallenhet att föra Carl Malmstens vision vidare.

Stiftelsen grundar sin ekonomi på avkastningen från licensiering av sina rättigheter. Stiftelsens helägda dotterbolag CM Form AB sköter den administrativa och finansiella förvaltningen samt ingår avtal med licenstagare som har egen tillverkning och marknadsföring av möbler och textilier.

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne
· utser stipendiater och delar ut stipendier
· sköter kontakter utåt mot allmänheten och myndigheterna
· utövar ägarrollen i förvaltningsbolaget CM Form AB
· och verkar i övrigt för Stiftelsens syften


Styrelse
Carl-Göran Alneng, ordf
Lennart Karlström
Annika Malmsten
Peter Malmsten
Silva Malmsten
Mats Norberg
Hanna Berndalen

Formulär för att söka stipendier
• Ladda ner som PDF

Adress
Dieselverkstaden
Marcusplatsen 17
131 34 Nacka

E-post
info@carlmalmsten.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Telefon
08-442 07 40

info@carlmmalmsten.se  www.carlmalmsten.se / © Johan Aredal 2013 www.aredal.se